1. Massimo
  2. Aktualności
  3. Szkolenia
  4. Coaching
  5. Doradztwo
  6. Blog
  7. Kontakt


Metodologia

Pracuję w oparciu o autorskie programy szkoleniowe osadzone w metodologii Stowarzyszenia Konsultantów
i Trenerów Zarządzania MATRIK (International Trainers Certification in Training, Learning and Development – MATRIK & Pearson Edexcel International), metodologii Lego Serious Play® oraz Extended DISC.


SPOSÓB PRACY

 

NARZĘDZIA PRACY

Uczestnikom moich szkoleń pozwalam doświadczać, testować, analizować poprzez stosowanie różnych narzędzi tj.

GRY SZKOLENIOWE
Wkorzystuję autorską grę planszową, autorską grę online oraz szereg gier symulacyjnych i ćwiczeń wypracowanych przez lata doświadczeń; korzystam także z dostępnych na rynku gier planszowych

NAGRANIA VIDEO
Wykorzystuję nagrania przy okazji treningów tj. m.in. wystąpienia publiczne, radzenie sobie ze stresem, kształtowanie postawy asertywnej. Nagrania pozwalają na identyfikację obszarów do rozwoju i stanowią punkt wyjścia w pracy nad kształtowaniem konkretnych umiejętności.

KLOCKI LEGO
Wykorzystuję klocki LEGO jako narzędzie wprowadzania uczestników w proces kreatywnego myślenia, wyjścia poza schematy, co jest szczególnie przydatne w warsztatach dotyczących kreowania wizji, strategii rozwoju, rozwiązywania problemów i generowania nowych idei.

STUDIA PRZYPADKÓW
Wykorzystuję studia przypadków jako narzędzie poszerzania świadomości. Dzięki analizie przypadków uczestnicy mogą spojrzeć na problem z rożnych perspektyw i wypracować najlepsze dla siebie strategie  działania.

TESTY PSYCHOMETRYCZNE
Testy pozwalają na autodiagnozę predyspozycji osobowościowych, diagnozę problemów organizacyjnych, identyfikację obszarów do rozwoju, co stanowi znakomite uzupełnienie omawianych tematów szkoleniowych. Korzystam z testów managerskich oraz testów psychometrycznych z Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.Uczestnicy szkoleń dostają dobrą atmosferę sprzyjającą wymianie doświadczeń, rzetelną i szeroką wiedzę, możliwość testowania wiedzy w doświadczeniu, zindywidualizowane podejście i dostosowanie treści szkolenia do rzeczywistych potrzeb.