1. Massimo
  2. Aktualności
  3. Szkolenia
  4. Coaching
  5. Doradztwo
  6. Blog
  7. Kontakt


Oferta

„Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym”

Henry Ford

Szkolenia są jedną z możliwych form rozwoju. Pozwalają na uzupełnienie swojej wiedzy, ale przede wszystkim na zdobycie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w życiu osobistym i zawodowym. Nie są gotowym zbiorem rozwiązań, stanowią raczej inspirację do samodzielnego poszukiwania strategii i sposobów działania w oparciu o dostarczoną wiedzę.

Szkolenia uwzględniają specyfikę uczenia się osób dorosłych, co pozwala na takie ich zaprojektowanie, aby dostosowane były do  poznawczych potrzeb uczestników.

Każda organizacja jest małym światem, w którym zachodzą różne procesy, w  którym rozwój ma różne tempo i intensywność i który  ma swoje indywidualne potrzeby. Dlatego też oferowane szkolenia są szyte na miarę, a przez to dostosowane w maksymalnym stopniu do realnych potrzeb organizacji. Oprócz szkoleń dedykowanych oferuję także pakiet autorskich szkoleń otwartych.

Zapraszam do zapoznania się z ofertąHR
AKADEMIA MANAGERA
AKADEMIA SPECJALISTY HR
ROZWÓJ OSOBISTY
PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO (PRO)
PROGRAM ANTYSTRESOWY

UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE
WARSZTAT KOMUNIKACJI
WARSZTAT AUTOPREZENTACJI
WARSZTAT ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM